Login


Register | Recover Password
 

regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY OFERTOWEJ

 

Firma EuroProfit sprzedaje ruchomości w formie ofertowej z zachowaniem poniższych zasad:

1 ) zamieszczone w ogłoszeniach informacje o proponowanych ruchomościach nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego

2 ) zainteresowany zakupem klient powinien złożyć ofertę w formie pisemnej na określoną ruchomość w  siedzibie firmy w Tomaszowie Maz. ul. Opoczyńska 5-9 oraz uiścić zaliczkę w kwocie 10% oferty.

3 ) fakt złożenia takiej oferty jest  informacją, że zainteresowany zakupem zapoznał się osobiście ze stanem technicznym i prawnym ruchomości, wyposażeniem, kompletnością, dokumentacją serwisowo-gwarancyjną, inną dokumentacją z nim związaną oraz że nie wnosi żadnych zastrzeżeń

4 ) jedynym kryterium wyboru oferty zakupu jest cena. Oferta zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni. W przypadku braku zgody na sprzedaż ruchomości za kwotę zaproponowaną w ofercie, klient może złożyć inną wyższą ofertę lub zrezygnować z zakupu, wtedy zaliczka zostanie bezzwłocznie zwrócona klientowi.  Natomiast w przypadku zgody zostanie zaliczona na poczet ceny

5 ) firma EuroProfit zastrzega sobie prawo do wycofania ruchomości ze sprzedaży bez podania przyczyny

6 ) sprzedaż ruchomości następuje na podstawie faktury VAT, natomiast płatność za ruchomość na podstawie faktury pro-forma

7 ) odbiór  zakupionej ruchomości uzgadniany jest po potwierdzeniu wpływu całej ceny sprzedaży brutto na wskazane konto bankowe

8 ) kupujący akceptuje fakt, iż sprzedawana ruchomość jest rzeczą używaną, a firma EuroProfit nie udziela gwarancji i wyłącza prawo rękojmi na podstawie przepisów prawa cywilnego

9 ) firma EuroProfit nie uzupełnia braków w kompletności i w wyposażeniu oraz nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanych ruchomości